Syksyn pyynti

Aluelupapäätös

Hirvilupa ja maastoliikennelupa

Vieraslupien (luvan ulkopuolisten) metsästyslupa mahdollista 21.9.2023 alkaen. Vieraslupien ostoon tarvittava hakemuksen tunniste (koodi): 19607

Ampujaluettelossa ilmoitettujen metsästäjien lisäksi alueluvan saaja voi tuoda jahtiin lyhytaikaisia metsästysvieraita (lukuun ottamatta syyskuun hirvenpyyntijaksoa Lapissa, Taivalkoskella ja Kuusamossa) henkilökohtaista vuorokausilupaa (15 EUR) vastaan (myynti eräluvat -sovelluksen tai lupahakujärjestelmän kautta 21.9.2023 alkaen). Vierasluvalla metsästävän mukana metsästystapahtumassa on oltava aina seurueen metsästyksen johtaja tai varajohtaja.

Ampujan siirtäminen toisen seurueen/seuran pyyntilupahakemukseen ei ole sallittua. Aluelupahaussa ilmoitetun ampujan/ampujien poistamisesta pyyntilupahakemuksesta on ilmoitettava aluelupapäätöksen tehneelle eräsuunnittelijalle

Mikäli tämän alueluvan mukaisella alueella tulee metsästämään sellaisia paikkakuntalaisia henkilöitä, joita ei ole ilmoitettu ampujaluettelossa, alueluvansaajan tulee tehdä tästä ilmoitus Metsähallitukselle

Ilmoitus Metsähallitukselle on tehtävä myös niistä ulkopaikkakuntalaisista henkilöistä, jotka liittyvät tämän alueluvan seurueen metsästykseen samalla lupa-alueella, minne ovat henkilökohtaisen maksun jo toisen seurueen jäsenenä maksaneet

Alueluvan saajalla ja hänen suostumuksellaan muilla hakemuksessa mainituilla henkilöillä on lupa kouluttaa tämän oikeuden piiriin kuuluvalla alueella hirvikoiraa 20.8.–31.12.2023 välisenä aikana