Kartat

Tarkemmat ja ajantasaisemmat zoomattavat kartat hirvenpyyntialueista ovat Retkikartta.fi:ssa ja Oma riistassa
Sodankylän hirviyhteisluvassa tulee huomioida, että Retkikartta.fi:n ja Oma riistan valtionmaiden hirvenpyyntialueet ovat joilta osin rajattuja ja kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden kautta metsästysoikeus on laajempi.

Tee alueesi Oma riistaan, muista lisätä myös valtion maiden sirpalealueet erityisesti seurojen maiden sisällä olevat, jotka yhtenevät Sodankylän hirviyhteisluvan osakkaiden yksityismaiden kautta. Yhtenevyyttä voi tutkia edeellisen vuoden Oma riista karttojen kautta.

Suositeltava tapa on muodostaa pyyntialue ensin omilla yksityismailla ja lisätä valtion maiden hirvenmetsästysalueet ja lisätä tarvitut valtionmaiden sirpalealueet. Kopioinnissa aikaisemmilta vuosilta tulee olla tarkkana, koska voi tulla mukaan vääriä alueita, joiden tilanne on muuttunut. Näin ei tule turhia pieniä alueita mukaan. Sirpalealueet tulee Oma riistan työkaululla poistaa. Sirpalealueista Riistakeskus lähettää selvityspyynnön.

Pyhä-Luoston kansallispuiston metsästyskieltoalue

On sovittu ja ollut vuosikymmeniä käytäntönä, ettei varuskunnan ja Tähtelän valtionmaa-alueilla metsästetä, vaikka ovat sinänsä sallittuja kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden omaaville. Kattilamaan alue liittyy yksityismaiden kautta, vaikka on valtionmaan alle 1000 ha sirpalealue. Yhteisluvan osakas voi lisätä pyyntialueeseensa Oma riistan työkaluilla, jos katsoo tarpeelliseksi. Alue tulee olla kartassa, jos alueella pyytää.