Sodankylän ja Koilliskairan hirviyhteisluvat

Sodankylän hirviyhteislupa sai alkunsa vuonna 1991 Sodankylän riistanhoitoyhdistyksen silloisten puheenjohtajan Antero Lakelan ja toiminnanohjaajan Jorma Lappalaisen kyllästyttyä käsittelemään suuria määriä yhden ja muutaman hirven lupahakemuksia. Ensimmäisenä yhteisluvan vetäjänä toimi Jukka Vierma.

Perinteisesti Lapissa laajoille valtionmaille on haettu lupia ”mies ja hirvi” -periaatteella. Lupamäärien lisääntyessä, lakien ja lupakäytäntöjen muuttuessa on viranomaisten työtä siirtynyt metsästäjien hoidettavaksi. Sodankylän metsästäjämäärä on noin 3300 metsästäjää.

Suuri valtionmaiden osuus vaikuttaa Sodankylän hirvenpyyntiin tuoden metsästysjärjestelyille muusta maasta eriäviä käytäntöjä mm. puoltoperusteiden kautta. Hirviä jaetaan pyydettäväksi edelleen miesperiaatteella. Toki metsästysseurojen pyynti sisältää suuren osan luvista, mutta seurojenkin pyyntiin valtionmaat vaikuttaa suuresti. Metsästyslain tasapuolisuuden vaatimus edellyttää lupien tasapuolista jakamista, myös silloin, kun hakijalla on yksityismaita ja hakee lisäksi valtion mailta. Näin hakee kaikki Sodankylän seurat.

Yhteislupa helpottaa paikallista lupa-asioiden käsittelyä, verotuksen suuntaamista, verotuksen rakennetta ja joustavuutta pyynnissä. Mm. pirstaleisista alueista saadaan muodostettua pyyntialueita. Hirvenpyynti koetaan yhteisluvan kautta enemmän yhteiseksi asiaksi, vastuunkanto hirvikannasta ja pyynnistä on selkeämmin metsästäjäkunnan oma asia. Yhteisluvan edustajat saavat järjestettyä luvan asioita viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin joustavasti.

Vuonna 1997 haettiin erillinen vetäjä yhteisluvalle ja toiminta eriytettiin riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta. Tietotekniikka on auttanut asioiden hoidossa ja Oma riista on käytössä paperittomasti. Vaikka riistanhoitoyhdistys oli yhteisluvan synnyttäjänä, niin nykyisin metsästyslain muuttumisen myötä riistanhoitoyhdistys on lausunnonantaja lupaviranomaisena virkavastuulla yhteislupaan, joten yhteislupa on täysin erillinen metsästäjien oma vapaaehtoinen yhteenliittymä. Toki yhteistyötä on, mutta se kuuluu normaaliin asioiden hoitoon sekä Sodankylän hirvikannan hoitoon ja hirvenpyynnin järjestämiseen. Yhteislupa ei ole rekisteröitynyt seuraksi. Osa mieltää yhteisluvan riistanhoitoyhdistyksen toiminnaksi, mutta näin ei ole.

Ensimmäisenä vetäjänä toimi Jukka Vierma vv. 1991-1996. Jukan jälkeen vetäjänä toimi Hannu Jänkälä vv. 1997-2002 Tuomo Kokkoniemen toimessa varamiehenä. Tuomon muuttaessa pois varamieheksi tuli Heikki Remes v. 2000. Hannu luopui vetovastuusta v. 2002 lopussa ja Heikki Remes jatkoi vetäjänä. Varamieheksi tuli samalla Kauko Karjalainen. Vuonna 2006 uudeksi vetäjäksi tuli Jyrki Siirtola Sodankylän yhteislupaan ja varamiehenä jatkoi Heikki Remes. UK-puisto eli Koilliskaira eriytettiin omaksi lupa-alueekseen v. 2006 erilaisen puoltoperusteen vuoksi. Vuonna 2007 yhteisluvan vetäjänä toimi edelleen Jyrki Siirtola ja toiseksi vetäjäksi Timo Annala. Vuonna 2012 vetäjäksi ryhtyi Jouko Kaihua ja toisena jatkoi Timo Annala. Vuonna 2019 toiseksi vetäjäksi tuli Vili Väyrynen, joka toimii Koilliskairan yhteisluvan vetäjänä.

Lupamäärä on vaihdellut noin 150 ja liki 1300 hirven välillä ja pyyntialuetta on kaikkiaan liki 1 milj. ha. Metsästäjiä yhteisluvissa on noin 2300 henkeä, 32 seuraa ja 37 seuruetta. Oma riista on täydessä käytössä ja paperilla ei asioita hoideta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *