Yhteislupasopimukset

Yhteisluvan hallinnollinen haltija ja lupaosakkaat muodostavat metsästyslain 30 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan. Yhteislupasopimus tarkistetaan ja laaditaan vuosittain pyyntilupien hakua valmistelevassa kokouksessa.

Sodankylän yhteislupasopimus

Koilliskairan yhteislupasopimus