Ajankohtaista

Täydelliset lopulliset ampujaluettelot Excel-taulukkoon tehtynä (kaikki lupaan osallistuvat) sekä muut asiapaperit viimeistään 25.4.2024 kuluessa yhteisluvan vetäjälle sähköisenä

Vieraspaikkakuntalaiset vuoden 2024 luvanhakuun on ilmoitettu 25.1.2024 mennessä. Ohjeet lähetetty tekstiviestillä vetäjille 14.1.2024

Syksyn metsästyksenjohtajailmoitukset tehdään Oma riistalla
Kaatoilmoitus tehdään Oma riistaan

Hirvilupa ja seura- ja seuruekohtaiset lupamäärät on Oma riistassa

Sodankylän hirviyhteisluvassa päätettiin 20.1.2019 kokouksessa seurueen minimikooksi 10 ampujaa yhteisluvassa