Lopullinen ilmoitus hakijoista

Huhtikuun 25. päivään mennessä, kun porukat on täydellisesti kasassa, toimitetaan viimeistään lopulliset täydelliset AMPUJALUETTELO-listat (myös aiemmin toimitetut ulkopaikkakuntalaiset) sisältäen kaikista täydelliset lopulliset tiedot ampujaluettelolla.
Ampujaluetteloon laitetaan kahdeksannumeroinen metsästäjänumero.

Huhtikuun lopullinen ilmoitus

Kansilehti (Yhteystiedot, tietoja ampujista, alueet ja tunnukset Oma riistasta)