Lopullinen ilmoitus hakijoista

Huhtikuun xx. päivään mennessä, kun porukat on täydellisesti kasassa, toimitetaan lopulliset täydelliset AMPUJALUETTELO-listat (myös aiemmin toimitetut ulkopaikkakuntalaiset) sisältäen kaikista täydelliset lopulliset tiedot ampujaluettelolla.
Ampujaluetteloon laitetaan kahdeksannumeroinen metsästäjänumero.

Huhtikuun lopullinen ilmoitus